شواهد آماری نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۲، شمار شاغلین بخش عمومی نسبت به بازه زمانی مشابه در فصل قبل کمتر شده است. استان «کهگیلویه و بویراحمد» بیشترین و «کرمان» نیز کمترین میزان این سهم را به خود اختصاص داده است.

مقایسه سهم شاغلین بخش عمومی در زمستان سال گذشته با بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که سهم اشتغال در بخش عمومی در ۱۰ استان کشور بیشتر شده و در باقی استان‌ها این میزان رویه نزولی داشته است. در ادامه به بررسی سهم اشتغال کارکنان بخش عمومی در زمستان ۱۴۰۲ در استان‌های مختلف کشور پرداخته شده است.

کاهش کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲

مشاغلی عمومی به دسته از کارها اطلاق می گردد که در آن وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها،  شرکت‌های عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین دیگر موسسات عمومی مانند شهرداری‌ها اقدام به استخدام و گزینش عده‌ای از افراد از طریق آزمون استخدامی می‌نمایند.

شواهد آماری نشان می دهد که در زمستان ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۵۸۶ فرد ۱۵ ساله و بیشتری که در بازار کار مشغول فعالیت بوده‌اند، بالغ بر ۳٫۶ میلیون نفر در بخش عمومی کار کرده‌اند. به بیان دیگر سهم اشتغال بخش عمومی از مجموع شاغلین کشور در زمستان ۱۴۰۲ به ۱۴٫۶ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۱ کاهش ۰٫۶ واحد درصدی داشته است.

شواهد نشان می‌دهد که سهم شاغلین عمومی از مجموع کل شاغلین در استان‌های مختلف یکسان نبوده است. به بیان دیگر شاغلین عمومی در برخی استان‌ها بیشتر و در برخی دیگر کمتر بوده‌اند. در ادامه به بررسی این سهم در هر استان پرداخته شده است.

030229

سهم کارمندان دولت در «کهگیلویه وبویراحمد» بالاترین مقدار را دارد

بررسی آخرین گزارش منتشر شده از وضعیت بازار کار کشور توسط مرکز آمار ایران خبر از آن می دهد که نسبت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر بخش عمومی به کل شاغلین کشور در زمستان ۱۴۰۲ در استان‌های مختلف در محدوده ۳۲ تا ۱۰٫۲ درصدی نوسان داشته است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم شاغلین بخش عمومی در ۱۶ استان بیشتر از میانگین کل کشور بوده است. «کهگیلویه و بویراحمد» با ثبت سهم ۳۲ درصدی، بیشترین شمار شاغلین بخش عمومی را در زمستان ۱۴۰۲ به خود اختصاص داده است. به بیان ساده‌تر در کهگیلویه و بویراحمد از هر ۱۰۰ فرد شاغل در سن کار، حدود ۳۲ نفر مشغول فعالیت در بخش عمومی بوده‌اند. بدین ترتیب جذب کارمند عمومی در استان کهگیلویه وبویراحمد بیشترین سهم را نسبت به دیگر نقاط کشور داشته است. در سایر استان‌ها این نسبت اختلاف قابل توجهی با کهگیلویه و بویراحمد داشته و کمتر از ۲۴ درصد گزارش شده است.

«هرمزگان» با دریافت سهم ۲۳٫۵ درصدی و «بوشهر» با جذب ۲۲٫۶ درصد از شاغلین این بخش در رده دوم و سوم این رده بندی نسبت به دیگر استان‌ها قرار گرفته‌اند.

کمترین سهم از کارکنان بخش دولتی در «کرمان»

در زمستان ۱۴۰۲ از هر ۱۰ فرد ۱۵ ساله و بیشتری که در بازار کار مشغول فعالیت بوده، حدود ۱ نفر در بخش عمومی اشتغال داشته و ۹ نفر دیگر شاغل در بخش خصوصی بوده‌اند. بدین ترتیب سهم اشتغال بخش عمومی کرمانی‌ها در این برهه زمانی به ۱۰٫۲ درصد رسیده و کمترین مقدار این سهم را به خود اختصاص داده است. در اصفهان، آذربایجان شرقی، قزوین و گیلان نیز این سهم در محدوده ۱۱ درصدی قرار داشته است.

شواهد آماری نشان می دهد که از میان ۳۱ استان کشور در زمستان ۱۴۰۲ نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱، شاغلین بخش عمومی در ۱۰ استان افزایش یافته و در باقی استان‌ها این سهم رویه نزولی را به ثبت رسانده است.

کاهش سهم اشتغال در بخش عمومی در ۲۱ استان

مقایسه سهم اشتغال افراد در در زمستان ۱۴۰۲ نسبت به زمستان ۱۴۰۱ نشان می دهد که در ۱۰ استان کشور سهم اشتغال افراد در بخش عمومی بالا رفته است. استان «کهیگلویه و بویر احمد» با ثبت افزایش ۴٫۲ واحد درصدی بیشترین مقدار این افزایش را به خود اختصاص داده است.

در ۲۱ استان نیز سهم شاغلین بخش عمومی کمتر شده است. از میان این استان‌ها، «چهارمحال و بختیاری» با کاهش ۳٫۶ واحد درصدی، بالاترین رویه نزولی را به خود اختصاص داده‌است. این روند نزولی در استان فارس نیز بالغ بر ۳ واحد درصد گزارش شده است.

030229